Yüzde 50 hibede başvuru süresi uzatıldı

Menü

Yüzde 50 hibede başvuru süresi uzatıldı

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından daha önce 4 Aralıkta sona ereceği duyurulan Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi 11. Etap başvurularının süresi uzatıldı.

 
Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Başvurularının Süresi Uzatıldı
 
Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından daha önce 4 Aralıkta sona ereceği duyurulan Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi 11. Etap başvurularının süresi 29 Aralık 2016’ya kadar uzatıldı.
 
Kırsal Kalkınma Destekleri Kapsamında Tarıma Dayalı Yatırımların Desteklenmesi Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ, Resmi Gazete'de yayımlanarak 21 Ekim 2016'dan geçerli olmak üzere yürürlüğe girdi. 
 
Başvuru dosyasının elektronik ağ üzerinden https://edys.tarim.gov.tr/tarim/onlinebasvuru.aspx adresinden giriş işlemleri, tebliğin yayımı tarihinden itibaren 45 gün yerine 70 gün içerisinde yapılabilecek.
 
"Kapasite artırımı veya teknoloji yenilenmesine yönelik yatırım" tanımına inşaat giderini kapsayan yatırımların da dahil edildiği düzenlemeyle yatırım projelerinin tamamlanma tarihi 1 Aralık 2017'den 31 Ağustos 2018 tarihine kadar uzatıldı.
 
Kapasite artırımı veya teknoloji yenilemeye yönelik yatırımlarda ise inşaat gideri hibeye esas proje tutarının yüzde 20’sinden fazla olamayacak. Ancak biyogüvenlik tedbirlerine yönelik projelerde hibeye esas proje tutarında yüzde 20 inşaat gideri şartı aranmayacak.
 
Konu hakkında daha ayrıntılı bilgi almak ve yatırım yapmak isteyen müteşebbisler; İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü Kırsal Kalkınma ve Örgütlenme Şube Müdürlüğüne başvurabilirler.
 
 
 
 
Haber Kaynağı : Hayvancılık Akademisi