Üye Girişi
ATB BİLGİ PANELİ
YAYIN VE RAPORLAR
Mobil Linkler
ETKİNLİK TAKVİMİ
BORSAVİZYON
Borsavizyon Dergisi
ANKET
Müşteri Memnuniyet Anketi
Ankete Katıl
HUBUBAT TEK. LABORATUVAR MÜŞTERİ MEMNUNİYETİ ANKETİ
Ankete Katıl
SERTİFİKALAR
LİNKLER
Hizmet Standartları Tablosu

 

 

NO HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER HİZMETİN
TAMAMLANMA
SÜRESİ (EN GEÇ)       
HİZMET BEDELİ

MUAMELAT MÜDÜRLÜĞÜ
1   a) GERÇEK KİŞİLER;     
    1) İştigal konuları arasında borsa kotasyonuna dahil maddelerin alım veya satımının olduğunun  tescilini gösterir Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi veya Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Sicil Gazetesinin aslı veya onaylı örneği yada sicil tasdiknamesi    
    2) Onaylı ve fotograflı nüfus cüzdanı örneği   Derece     Kayıt Ücreti
    3) Noter tasdikli imza beyannamesi    
  BORSAYA  4) İkametgah ilmühaberi veya tezkeresi   Fevkalade : 360,-TL
  KAYIT  5) Yeni çekilmiş üç adet fotoğraf Belgelerin  
  İŞLEMLERİ 6) Vergi levhası veya vergi kaydını gösterir belge alınması 1. Derece  : 260,-TL
    7) Mevzuatla istenen veya Birlik ya da borsalarca gerekli  10 dakika  
         görülecek diğer belgeler     2. Derece  : 240,-TL
    b) TÜZEL KİŞİLER:    
    1) Tescil ilanının yayınlandığı ticaret sicili gazetesinin aslı    3. Derece  : 200,-TL
         veya onaylı örneği ya da ticaret sicili tasdiknamesi Kayıt işleminin   
    2) Temsilcilerin noter tasdikli imza sirküleri tamamlanması 4. Derece  : 180,-TL
    3) Temsilcilerin onaylı ve fotoğraflı nüfus cüzdanı örneği 8 gün (azami)  
    4) Temsilcilerin yeni çekilmiş üç adet fotoğrafı   5. Derece  : 140,-TL
    5) Temsilcilerin ikametgah ilmühaberi veya tezkeresi    
    6) Tescil ilanında yayınlanmamışsa noter tasdikli ana
    sözleşme örneği
   
    7) Vergi levhası veya vergi kaydını gösterir belge    
    8) Mevzuatla istenen veya Birlik ya da borsalarca gerekli    
        görülecek diğer belgeler      
2 ÜYELİK KAYDINDA  1) Dilekçe 10 DAKİKA  
  DEĞİŞİKLİK  2) Değişikliğe ilişkin esnaf sicil/ticaret sicil gazetesi sureti HİZMET BEDELİ YOK
  YAPMA    
3 BORSA ÜYELİK  1)  Dilekçe    
    KAYDININ  2) Kaydın kapandığına dair bağlı bulunduğu vergi dairesi  10 DAKİKA HİZMET BEDELİ YOK
  SİLİNMESİ yazısı yada esnaf sicil/ticaret sicil gazetesi sureti.    
4 BORSA SİCİL  1) Dilekçe  10 DAKİKA  
  KAYIT SURETİ  30,-TL
  VERİLMESİ  
  TESCİL VE İSTATİSTİK MÜDÜRLÜĞÜ
5 TESCİL İŞLEMLERİ 1) Fatura / Müstahsil belgesi 20 DAKİKA Tescil Oranı: Binde 2
  Tesc.Ücr.Tavanı:360,-TL
6 YERLİ MALI BELGESİ  1) Dilekçe
2) Kapasite raporu
3) Gıda Sicil Belgesi
4) Gıda Üretim Belgesi
5) Sanayi Sicil Belgesi 
10 DAKİKA 100,-TL
  MUHASEBE MÜDÜRLÜĞÜ
7 ÜYE AİDAT TAHSİLATI   10 DAKİKA HİZMET BEDELİ YOK
          Başvuru esnasında yukarıda belirtilen belgelerin dışında belge istenilmesi veya başvuru eksiksiz belge ile yapıldığı halde, hizmetin belirtilen sürede tamamlanmaması, hizmet bedelleri dışında ücret istenmesi durumunda ilk müracaat yerine yada ikinci müraacat yerine başvurunuz.
 
 
 
         
  İlk Müracaat Yeri İkinci Müracaat Yeri    
  İsim                    : Gül Kara İsmi                         : Eyüp Şenol Ömeroğlu
  Unvanı                : Genel Sekreter Yrd. Unvanı                    : Genel Sekreter
  Adres                 : Macun Mah. 171 Sokak No:4 Adres                      : Macun Mah. 171 Sokak No:4
    Yenimahalle / Ankara   Yenimahalle / Ankara
  Tel                      : 0312- 327 00 00 Tel                           : 0312- 327 00 00
  Faks                   : 0312- 324 08 57 Faks                        : 0312- 324 08 57
  E-Posta             : info@ankaratb.org.tr E-Posta                   : info@ankaratb.org.tr

Yayın Tarihi : 14.07.2014 / Okunma Sayısı : 4,273
İLETİŞİM
Macun Mahallesi 171. Cadde No:4 Yenimahalle / ANKARA
T : +90 312 327 00 00 (pbx)      F : +90 312 324 08 57      E-Mail : info@ankaratb.org.tr