Üye Girişi
ATB BİLGİ PANELİ
Mobil Linkler
ETKİNLİK TAKVİMİ
BORSAVİZYON
Borsavizyon Dergisi
ANKET
Memnuniyet Anketi
Üye Memnuniyet Anketi
SERTİFİKALAR
LİNKLER
Politikalarımız

ÜYE İLİŞKİLERİ POLİTİKASI

Üye taleplerine karşı duyarlı, katılımcılığa önem veren, şeffaf ve hesap veren bir politika ile hizmetlerini gerçekleştiren ATB, üye taleplerini, şikâyet ve memnuniyetlerini sorunsuz ve hızlı bir şekilde iletebildiği, bu bildirimlerin dikkatli ve titizlikle değerlendirildiği ve gerekli iyileştirmelerin sürekli yapıldığı ve kontrol edildiği, müşteri odaklı yaklaşımı takip etmektedir.

 

 Bu kapsamda; 

• Üyelerin (dış müşteri) talep ettikleri bilgiye en kısa zamanda ve en hızlı şekilde ulaşabilmelerine, iletilen tüm taleplerin ve başvuruların en kısa sürede cevaplandırılmasına önem verilmektedir. Talepler doğrultusunda hızlı ve etkin çözümler üretilmektedir.

• Üyelerden (dış müşteri) gelen öneri ve düşünceleri titizlikle değerlendirilmekte ve sürekli iyileştirme çalışmaları kapsamında kaynak olarak kullanılmaktadır. 

• İletilen tüm başvurular objektif bir çerçevede ele alınarak değerlendirilir. 

• Müşteri başvuruları esnasında elde edilen kişisel bilgilerin kullanımı yasalarla sınırlı olup, gizlilik prensibine bağlı kalınmaktadır.

• Üye ilişkilerine ait faaliyetler kurum genelinde paylaşılmakta ve takip edilmektedir. 

• Üyelerimiz tarafından yapılan başvuruların değerlendirmesi, çözüm aşamaları ve sonuçları raporlanmakta ve izlenmektedir. 

• Üyelerin daha iyi hizmet alabilmesi için, sunulan tüm borsacılık hizmetlerinde sürekli iyileştirmeler yaparak, yatırımlara ara vermeden devam edilmektedir.

• Üyelerin, yeni gelişebilen, her türlü olumsuz sektörel olay ve yapılanmaları ile ilgili olayın tespiti, değerlendirilmesinin ve çözümünün yapılması. ATB’nin kendi işleyişi ve imkânlarını aşan olaylarda ise ilgili makamlarda konunun dile getirilmesi ve takibi genel politikasıdır.

• Şeffaf ve modern yönetişim anlayışı Yönetimde dürüstlük, şeffaflık, hesap verebilirlik ve katılımcılık ve paylaşımcılık ile etik değerler önceliği ile hizmet verilmesi.

 

 

İNSAN KAYNAKLARI POLİTİKASI

ATB, insan kaynağını, verimli ve adil biçimde yöneterek, insan kaynağının kurum performansını, aidiyetini ve iş hayatlarındaki mutluluğunu korumak ve arttırmak için aşağıdaki ilkeleri benimsemektedir.

 

• Borsa’da insan kaynakları, kadro cetvelinde belirtilen ve yeterli sayıda personel istihdam edilerek ve pozisyonların yedeklemesi de göz önünde bulundurularak planlanmaktadır.

• Personelin; hak ve sorumlulukları göz ardı edilmeden, çalışma hayatı ile ilgili yasa ve kurallara uygun hareket edilir.

• Çalışanların başarısının ekip çalışması ile olacağından çalışma ortamının iyileştirmesi yapılarak performansı ve kurum aidiyeti, ön planda tutulur

• Çalışanların bilgi ve becerilerini arttırarak mesleki ve kişisel anlamda sürekli gelişimini sağlamak için eğitimine önem verilir.

• Görev tanımının gerektirdiği sorumluluk, deneyim, liyakat ve yasalar doğrultusunda ücretlendirme yapılır.

• Performans değerlendirmesi ile ödüllendirme yapılır.

• Çalışanların kişisel gelişimleri için, performans ile ilgili geri bildirimler yapılır.

• Çalışanların öneri ve beklentileri dikkate alınır.

• Çalışanlar topluluk içerisinde onurlandırılır. Eleştirilerde kişilik haklarına saygılı davranılır.

• Çalışanların iletişiminin artırılması için sosyal ve kültürel faaliyetler düzenlenir.

 

 

HABERLEŞME POLİTİKASI

Tarım veya ziraat, bitkisel ve hayvansal ürünlerin üretilmesi, bunların kalite ve verimlerinin yükseltilmesi, bu ürünlerin uygun koşullarda muhafazası, işlenip değerlendirilmesi ve pazarlanmasını kapsayan gelişmelerin paydaşlarına hızlı, doğru ve objektif bir şekilde ulaşmasını sağlamak amacıyla bilgi ve iletişim teknoloji araçlarını kullanarak güncel verilerin paylaşımını sağlamaktır. 

Ankara Ticaret Borsası, Yazılı ve Görsel basın organları arasında hiçbir ayrım yapmaksızın, tüm yayın organlarına önyargısız ve aynı uzaklıktadır. Ankara Ticaret Borsası, yaptığı çalışmaları kamuoyuna duyururken, yazılı ve görsel basın organlarından yararlanırken, doğru ve objektiflik kriterlerine uyar, tarafları rencide edici yayınlara izin vermez. Ankara Ticaret Borsası, yaptığı yayınlarla, başta üyeleri olmak üzere, konu ile ilgili tarafları bilgilendirmeyi amaçlar. 

 

 

MALİ POLİTİKASI

ATB, mali kaynaklarını, güçlü ‘tarım, hayvancılık ve et’ ticaret politikaları geliştirerek yatırım ortamlarının iyileştirilmesi için farkındalık oluşturan; sürdürülebilir ve kaliteli üretimi teşvik eden yatırımların yapılmasını ve tüm kaynakların ekonomik kullanılmasını sağlayan faaliyetler doğrultusunda kullanır. Yapılan sosyal harcamalar ve yatırım harcamaları ile uluslararası, ulusal ve bölgesel alanda ticari ve sosyal hayata katkı yapmak, AB ve sektöründe dünyada yaşanan gelişmeleri takip etmek suretiyle üyelerimizi, rekabete hazırlamak, güçlü ve güvenilir politikalar geliştirmek için çalışırken, faaliyetleriyle ilgili olarak da cari harcamalarda bulunmaktadır.

Bu harcamalar için borsaların temel gelir kalemleri olan tescil ücretleri ve sair gelirler, aidatlar, faiz gelirleri, fon gelirleri iştirak ve bağlı ortaklık gelirleri gibi kaynaklarını şeffaf ve ekonomik kullanması borsamızın mali politikasıdır.

 

BİLGİ İŞLEM POLİTİKASI

Akreditasyon ve Kalite Yönetim sistemi çerçevesinde hazırlanan “Bilgi ve İletişim teknolojileri Politikası”; ATB’nin güçlü kurumsal altyapısıyla, borsacılık işlemlerinde sektörel gelişmeleri ve teknolojik yenilikleri takip ederek üyelerine dünya standartlarında kaliteli hizmet vermek, üyelerinin mesleki etkinliklerinde yeniliklere uyum sağlamasını kolaylaştıran alt yapıyı sunmak ve kurumsal gelişimlerini sağlamaktır. 

 

Borsa süreçlerinde,  teknolojideki en son gelişmeleri önce ATB süreçlerine entegre etmek, donanım  ve yazılım altyapısını sürekli güncelleyerek üyelere  hızlı ve hatasız şekilde hizmet vermek için şu ilkelere dikkat etmektedir;

 

1. Bilgi güvenliğini ve sürekliliğini sağlamak,

 

2. Dijital arşivleme sistemini kurarak geriye doğru sağlıklı izlenebilirliği sağlamak,

 

3. Web sayfası ve sosyal medyanın etkin kullanımının sağlandığı ve tüm paydaşların ATB sosyal medya araçları ile bağlantılarının yapıldığı metin, görsel ve video bilgilerinin güncelliğinin sağlandığı ve bir iletişim ağının içinde olunmasıdır.


BASIN YAYIN POLİTİKASI
Ankara Ticaret Borsası, Yazılı ve Görsel basın organları arasında hiçbir ayrım yapmaksızın, tüm yayın organlarına önyargısız ve aynı uzaklıktadır.
Ankara Ticaret Borsası, yaptığı çalışmaları kamuoyuna duyururken, yazılı ve görsel basın organlarından yararlanırken, doğru ve objektiflik kriterlerine uyar, tarafları rencide edici yayınlara izin vermez.
Ankara Ticaret Borsası, yaptığı yayınlarla, başta üyeleri olmak üzere, konu ile ilgili tarafları bilgilendirmeyi amaçlar.
Ankara Ticaret Borsası, yayın organı Borsavizyon dergisini, tüm üyelerini ve hizmet alanları bilgilendirmek, yaptığı araştırmalarla ve bilim çevrelerinden elde ettiği bilimsel makalelerle bilgi desteği sağlamak amacıyla yayınlar.

 

FAİK YAVUZ
YÖNETİM KURULU BAŞKANI

 


Yayın Tarihi : 01.10.2014 / Okunma Sayısı : 6,521
İLETİŞİM
Macun Mahallesi 171. Cadde No:4 Yenimahalle / ANKARA
T : +90 312 327 00 00 (pbx)      F : +90 312 324 08 57      E-Mail : info@ankaratb.org.tr